محصولات

a2376 - محصولات

پمپ تک

a2377 - محصولات

پمپ دوبل

a2378 - محصولات

پمپ پیستون

a2434 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBQ

a2435 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBR

a2436 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBU

a2437 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBW

a2433 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBE

a2432144422 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBD

a2430 - محصولات

سیلندر هیدرولیک HBC

a2384 - محصولات

سیلندر دو طرفه گرد

a2385 - محصولات

سیلندر دو طرفه چهارگوش

a2386 - محصولات

سیلندر دو طرفه تلسکوپی

a2381 - محصولات

سیلندر یک طرفه گرد

a2382 - محصولات

سیلندریک طرفه چهارگوش

a2383 - محصولات

سیلندر یک طرفه تلسکوپی

a2254 - محصولات

شیرهای فرمان هیدرولیک

a2255 - محصولات

کارتریج هیدرولیک

a2256 - محصولات

پایه شیرهای هیدرولیک

a2258 - محصولات

شیلنگ هیدرولیک

a2257125234 - محصولات

اتصالات هیدرولیک

دوشاخ مادگی تولید بهسام - محصولات

بست دو شاخ مادگی

a2327143156 - محصولات

سنسور کامپکت طرح فستو

a2328161108 - محصولات

سنسور سیلندر استاندارد

a2329 - محصولات

سنسور چرخشی

a2331122201 - محصولات

سنسور قلمی

a2332 - محصولات

سنسور سیلندر در سایزهای مختلف

a2445 - محصولات

پرس پنوماتیک PNA-L

a2444 - محصولات

پرس پنوماتیک ۱۶۰ PNA

a2443094628 - محصولات

پرس پنوماتیک ۱۲۵ PNA

a2442 - محصولات

پرس پنوماتیک ۱۰۰ PNA

a2441 - محصولات

پرس پنوماتیک PNA 80

a2440 - محصولات

پرس پنوماتیک ۶۳ PNA

a2449093748 - محصولات

سیلندر رادلس

a2374163701 - محصولات

سیلندر دو شفته تخت

a2411154646 - محصولات

سیلندر گریپر

a2373164925 - محصولات

سیلندر چرخشی

a2368151458 - محصولات

سیلندر کامپکت

a2474 - محصولات

سیلندر قلمی

a2277122635 - محصولات

فیلتر رگلاتور

a2278115211 - محصولات

واحد مراقبت

a2280104849 - محصولات

رگلاتور

a2281162659 - محصولات

روغن زن

a2282085655 - محصولات

فیلتر

a2412 - محصولات

سیلندر با کورس قابل تنظیم

a2413123948 - محصولات

سیلندر دو سر شفت

a2429153925 - محصولات

سیلندر استاندارد

a2451162316 - محصولات

بوسترهای هیدرونیوماتیک

a2450 - محصولات

ضربه گیرها

a2447 - محصولات

پرس هیدروپنوماتیک PNK

a2446 - محصولات

پرس چهارستونی هیدروپنوماتیک PNP

a2249 - محصولات

ربات پنوماتیک

a2333 - محصولات

شیلنگ پلی اورتان رولی

a2334 - محصولات

شیلنگ های پلی اورتان فنری

a2335 - محصولات

شیلنگ های ضد جرقه

a2423 - محصولات

شیر خلأساز

a2424144746 - محصولات

قاپک

a2360144545 - محصولات

شیر تنظیم سرعت

a2361090732 - محصولات

شیر تخلیه سریع

a2362150242 - محصولات

شیر دستی کشویی

a2363152759 - محصولات

شیر یک طرفه

a2414 - محصولات

شیر یا

a2357162735 - محصولات

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته

a2358151705 - محصولات

شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

a2359115448 - محصولات

شیرهای دوطرف فرمان باد

a2355163531 - محصولات

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک قرقره ای برگشت فنر

a2356155455 - محصولات

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

a2353151200 - محصولات

شیربادی پدالی دو حالته

a2354151805 - محصولات

پدال برقی

a2346143451 - محصولات

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

a2347105555 - محصولات

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

a2348120203 - محصولات

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی((PV5|2) & 5|3 (G1|4))

a2349113851 - محصولات

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

a2350111922 - محصولات

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته چرخشی و دستی-صفر و یک

a2352104050 - محصولات

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

a2342153633 - محصولات

شیرهای برقی ۵ راهه دو و سه حالته تک و دو بوبین

a2343142452 - محصولات

شیرهای برقی ۳و ۵ راهه دوحالته دو بوبین

a2344144248 - محصولات

شیرهای برقی ۳ و ۵ راهه دو حالته تک بوبین

a2300 - محصولات

شیر قطع و وصل

a2315 - محصولات

کور کن

a2314 - محصولات

رابط تبدیل فیشی

a2312 - محصولات

رابط فیشی

a2313 - محصولات

تبدیل شیلنگ خور فیشی

a2307 - محصولات

ترمینال یک سر دنده تبدیلی

a2308 - محصولات

ترمینال تمام شیلنگ خور

a2309 - محصولات

ترمینال یک سر فیشی تبدیلی

a2310 - محصولات

چهار راهی

a2301 - محصولات

سه راهی Y فیشی

a2304155123 - محصولات

سه راهی Y تبدیل فیشی

a2296 - محصولات

سه راهی Y تبدیل شیلنگ خور

a2290115034 - محصولات

سه راهی Yبا آببندی اورینگی

a2299 - محصولات

سه راهی T تبدیل شیلنگ خور

a2297 - محصولات

سه راهیT تمام شیلنگ خور

a2287113935 - محصولات

سه راهی T با آببندی اورینگی

a2289 - محصولات

سه راهی T صندل با آببندی اورینگی

a2311 - محصولات

رابط زانویی شیلنگ خور

a2285114916 - محصولات

زانویی بلند با آببندی اورینگی

a2293 - محصولات

زانویی دنده تو

a2283 - محصولات

زانویی با آببندی اورینگی

a2295 - محصولات

اتصال زانویی ۴۵درجه با آببندی اورینگی

a2288 - محصولات

سه راهی دنده رو پیچ-تو پیچ

a2286 - محصولات

اتصال کنترل سرعت

a2292 - محصولات

مستقیم دنده تو

a2284114509 - محصولات

اتصال مستقیم با آب بندی اورینگی

a2291 - محصولات

رابط تابلوئی تو دنده

a2316 - محصولات

رابط تابلویی

a2306 - محصولات

رابط مستقیم تبدیل شیلنگ خور

a2303 - محصولات

رابط مستقیم

a2317 - محصولات

بست شناور

a2318 - محصولات

بست چشمی

a2319 - محصولات

لولایی دو طرفه قلمی

a2320 - محصولات

لولایی دو طرفه

a2321 - محصولات

لولایی مادگی عقب

a2322 - محصولات

بست نبشی

a2323 - محصولات

بست کمره ای

a2324 - محصولات

بست فلنج

a2305 - محصولات

زانویی فیشی تبدیلی

a2298 - محصولات

شیر کنترل سرعت بین

فهرست
تماس بگیرید