واحد مراقبت پنوماتیک

آماده سازی هوای فشرده

ذرات گرد و غبار، آب و مواد شیمیایی می توانند تاثیر بسیار بدی روی تجهیزات پنوماتیک و نیز مصرف هوای فشرده، داشته باشند. ذرات جامد باعث فرسایش مکانیکی می شوند، به طور مثال باعث ساییدگی فضای بین دیواره سیلندر و آب بندهای پیستون می شود و این موضوع به بخارات آب امکان نفوذ و ایجاد خوردگی در اجزا را می دهد. ذرات اکسید شده می توانند خسارت مکانیکی جدیدی ایجاد کرده و یا با قرار گرفتن در قسمتی باعث کاهش دبی عبوری هوای فشرده شوند.

چرا آماده سازی هوای فشرده لازم است؟

آماده سازی هوای فشرده در واقع برای فراهم ساختن سه ویژگی کلیدی برای هوای فشرده مصرفی است.

 1. کیفیت (میزان آب، روغن و ذرات)
 2. کمیت (کمترین و بیشترین سطح عبوری هوای فشرده)
 3. فشار (بیشترین و کمترین فشار و دقت نتظیم آن)

واحد مراقبت پنوماتیک چیست؟

بطور کلی عملیات خاصی برای آماده کردن هوای فشرده در یک واحد انجام می گیرد، این عملیات شامل فیلتر کردن، تنظیم فشار هوا و روغن زدن می باشد و معمولا در یک واحد الحاق شده به هم انجام می گیرد که به آن، واحد مراقبت پنوماتیک می گویند که در ابتدای سیستم پنوماتیکی قرار می گیرد. به طور معمول استفاده از دستگاه روغن زن در سیستم های پیشرفته ضروری نیست و از آن در موارد خاصی استفاده می شود، به خصوص هنگامی که سیستم پنوماتیکی دارای بخش قدرت باشد، باید توجه کرد که هوای فشرده در کنترل یک سیستم پنوماتیکی نبایستی روغن زنی شود.

اندازه اتصالات

برای انتخاب سایز اتصالات واحد مراقبت، نبایست فقط سایز اتصالات واحد مراقبت را در نظر گرفت، بلکه دبی مورد نیاز و بازه کنترلی آن را نیز باید مد نظر قرار داد. اگر بازه مورد نظر، تامین گردد، انتخاب سایز تنها به دبی هوای مصرفی محدود می شود. بایستی دانست که انتخاب سایز بالا برای واحد مراقبت هوای فشرده، خسارتی را ایجاد نمی کند و تنها باعث افزایش بی مورد هزینه است.

اجزاء واحد مراقبت پنوماتیک

واحد مراقبت پنوماتیک ، تجهیزات مختلفی دارد که با توجه به نیاز، ماژول های مختلفی انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. اجزاء مورد استفاده در واحد مراقبت عبارتند از:

 • شیر قطع و وصل
 • رگولاتور فشار/ فیلتر رگولاتور
 • شیر آغاز نرم
 • فیلتر
 • روغن زن
 • خشک کن

1.  شیر قطع و وصل واحد مراقبت پنوماتیک

شیرهای قطع و وصل واحد مراقبت، معمولا وظیفه باز و بسته کردن ورودی هوای اصلی و تخلیه هوای فشرده سیستم را دارند.

تامین و تخلیه هوای فشرده

زمان شروع به کار سیستم شیرهای قطع و وصل، باز می شوند و هوای فشرده به سیستم وارد می شود. هنگام خاموش بودن دستگاه و یا هنگام انجام تعمیرات، برای جلوگیری از هدر رفتن زیاد هوای فشرده و یا جلوگیری از حرکت های ناخواسته، با بستن شیر قطع و وصل، هوای اضافی از سیستم تخلیه می شود. این شیرها در دو نوع دستی و الکتریکال وجود دارند. مدل های دستی، به کمک دست تحریک می شوند و مدل های الکتریکال که با ولتاژهای 24 ولت و یا 220 ولت کار می کنند به کمک سیستم کنترل تحریک می شود.

 • رگولاتور فشار

رگولاتور، وظیفه تنظیم فشار کاری سیستم مستقل از فشار مخزن هوای فشرده و حذف نوسات ایجاد شده را دارد و همچنین، ذرات گرد و غبار و روغن موجود در هوای فشرده را با توجه به نوع فیلتر خود فیلتر می کند. با توجه به زاویه ورود هوای فشرده به داخل کاسه فیلتر، آب میعان شده هوای ورودی نیز که به وسیله نیروی گریز از مرکز ایجاد شده، از هوای فشرده جدا می شود.

به طور کلی رگولاتور فشار، نوعی شیر کنترل فشار است و هدف از قرار دادن آن در واحد مراقبت این است که فشار سیستم بدون توجه به بالا و پایین شدن فشار اولیه، ثابت و یکنواخت بماند.

شکل زیر نماد شماتیک رگولاتور در مدار سیستم را نشان می دهد.

 رگولاتورها با توجه به نوع کارکرد خود به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. تحریک مستقیم دیافراگم
 2. تحریک پیلوتی پیستون دیافراگم

1. تحریک مستقیم دیافراگم رگولاتور فشار

در این نوع رگولاتورها، فنر اصلی، نیرویی را بر روی دیافراگم اعمال می کند. این نیرو با چرخاندن دسته یا دستگیره تنظیم، قابل تغییر می باشد. در مرکز دیافراگم یک المان آب بندی قرار دارد که بر روی پیستون رگولاتور فشار وارد می کند، این فشار، حاصل نیروی فنر اصلی و نیروی فنر تنظیم رگولاتور است.

با تغییر تنظیم فنر اصلی، پیستون رگولاتور به سمت پایین کشیده شده و باعث آزاد شدن آب بند پایینی به مقدار کمی می شود و این باعث می شود که مسیر هوای فشرده از ورودی به سمت خروجی به مقدار کمی باز شود. این آزاد شدن تا زمانی ادامه دارد که فشار دهانه خروجی به مقداری برسد که نیروی اعمالی فشار خروجی بر روی دیافراگم زیاد شده و باعث بسته شدن دوباره آب بند پایینی شود.

افزایش فشار بیش از حد تنظیم شده در دهانه خروجی، موجب افزایش نیروی رو به بالای دیافراگم شده و در نتیجه فنر اصلی کمی فشرده تر می شود و باعث می شود دیافراگم کمی به سمت بالا حرکت کند، در نتیجه پیستون رگولاتور هم کمی به سمت بالا حرکت می کند و آب بند پایینی به طور کامل بسته می شود. اما این تغییر موقعیت پیستون رگولاتور به اندازه ای نیست که بتواند المان آب بندی را همچنان آب بند نگه دارد، در نتیجه هوای اضافی از بین دیافگرام و فنر اصلی، به وسیله تخلیه اصلی، تخلیه می شود و این فرآیند تا زمانی که فشار به حد تنظیم شده برسد ادامه پیدا می کند.

2. تحریک پیلوتی دیافراگم رگولاتور فشار

در کل، کارکرد رگولاتور فشار تحریک پیلوتی، همانند رگولاتور فشار تحریک مستقیم است. تفاوت در آن است که عملکرد دیافراگم و فنر اصلی در تحریک مستقیم توسط یک پیستون پیلوتی می باشد.

ابتدا، پیستون پیلوت و رگولاتور در بالاترین موقعیت خود قرار دارند در نتیجه آب بند پایینی بسته می باشد. اگر هوا از سمت دهانه ورودی جریان یابد، در ابتدا وارد قسمت پایینی پیستون رگولاتور می شود، سپس از طریق دریچه اتصال با قطری برابر 0.1 میلیمتر وارد قسمت داخلی پیستون پیلوت می شود و در نهایت قسمت بالایی پیستون پیلوتی پر فشار می شود. نیروی اعمالی بر قسمت بالایی پیستون پیلوتی باعث می شود تا آب بند پایینی به سمت پایین کشیده شود و مسیر عبور هوا باز شود.

اختلاف فشار ورودی و خروجی رگولاتور باعث تنظیم فشار می شود. برای کاهش فشار، با کم کردن نیروی فنر اصلی، هوای اضافه تخلیه شده و در نتیجه نیروی کمتری برای پایین کشیدن آب بند پایینی وجود دارد.

به طور کل می توان گفت رگولاتور پیلوتی دارای دو رگولاتور می باشد، رگولاتور کوچک که وظیفه تنظیم فشار پیستون پیلوتی را بر عهده دارد که این پیستون پیلوتی نقشی مانند فنر اصلی را بازی می کند و رگولاتور اصلی که وظیفه تنظیم فشار خط را بر عهده دارد.

دلیل استفاده از رگولاتورهای پیلوتی، بزرگ شدن سایز فنر اصلی است، تنظیم نیروی فنرهای بزرگ برای اپراتور بسیار سخت و یا غیر ممکن می باشد. در رگولاتورهای پیلوتی این امکان وجود دارد که با تغییر یک فنر کوچک بتوانیم یک رگولاتور بزرگ را تنظیم کنیم.

فیلتر رگولاتور

فیلتر رگولاتور ترکیبی از فیلتر و رگولاتور است که فیلتر در قسمت پایینی و رگولاتور در قسمت بالایی قرار دارد. هوای فشرده در ابتدا از فیلتر عبور کرده و پس از حذف آلودگی ها و رطوبت موجود در آن، وارد رگولاتور می شود و افت فشار ناشی از فیلتر را نیز جبران می کند.

 • شیر آغاز نرم واحد مراقبت پنوماتیک

نقش این شیر در ابتدای فرآیند و هنگامی که هیچ فشاری در سیستم وجود ندارد و قرار است سیستم تحت فشار قرار گیرد، می باشد.

با توجه به طراحی ها و نیازمندی های مختلف سیستم ها، در واحد مراقبت پنوماتیک امکان دارد عملگرها و شیرهای پنوماتیک، در ابتدای حرکت در هر نقطه ای قرار گیرند. اگر به هر دلیلی فشار به یک باره وارد سیستم شود، احتمال می رود برخی از عملگرها واکنش های سریعی داشته باشند و با ایجاد ضربه و لرزش علاوه بر ایجاد خسارت باعث ایجاد خطرات متفاوتی برای اپراتور شوند.

شیر آغاز نرم از افزایش فشار ناگهانی سیستم جلوگیری می کند، به این صورت که در ابتدا، با یک دبی کم، سیستم را به زیر فشار می برد، زمانی که فشار سیستم به حدود 50% فشارش رسید (در این حالت تمام واکنش های ممکن انجام شده و با فشارهای بالاتر واکنشی رخ نخواهد داد)، شیر به صورت کامل باز شده و فشار سیستم به فشار حداکثر خود می رسد.

استفاده از این شیر برای ایمنی اپراتور و طول عمر تجهیزات پنوماتیک دستگاه ها، بسیار توصیه می شود.

 • فیلتر واحد مراقبت هوای فشرده

هوای فشرده باید برای جلوگیری از هرگونه خسارات و یا آسیب های احتمالی، همواره پاکیزه باشد. آلودگی باعث افزایش شتاب خوردگی بر دیواره ها و المان های آب بندی می شود که این موضوع باعث عملکرد نادرست تجهیزات پنوماتیکی و کاهش عمر کاری آن ها می شود. با توجه به این که تمام فیلترها موجب افت فشار و مقاومت در برابر عبور سیال می شوند و این خود دلیلی برای افزایش هزینه کلی سیستم می باشد، هوای فشرده بایستی به میزان مورد نیاز تمیز باشد. در ادامه به بررسی انواع فیلترها در واحد مراقبت پنوماتیک می پردازیم.

انواع فیلترها

فیلترها وظیفه جداسازی ذرات جامد و رطوبت را از هوا دارند. ذرات بزرگتر (بسته به نوع فیلتر، 40 میکرون، 5 میکرون و …) در فیلترها گیر کرده و رطوبت (آب و یا روغن) به وسیله نیروی گریز از مرکز از هوا جدا می شود. مایع جدا شده در پایین کاسه فیلتر جمع می شود که بایستی به طور مرتب تخلیه شود، در غیر این صورت دوباره به همراه هوا فشرده وارد سیستم می شود.

فیلترها به طور کلی به بخش های زیر تقسیم می شوند.

 1. جداسازی با نیروی گریز از مرکز
 2. فیلترهای اولیه
 3. میکرو فیلتر
 4. فیلتر کربن فعال
 5. فیلتر رطوبت گیر بخار
 6. محافظ کاسه

شکل زیر نماد شماتیک به کار رفته برای فیلتر با تخلیه اتوماتیک و تخلیه دستی را نشان می دهد.

 1. جداسازی با نیروی گریز از مرکز

جدا سازی با نیروی گریز از مرکز همانند یک فیلتر درشت (دارای منافذ درشت) برای قطره های آب و ذرات درشت گرد و خاک و آلودگی است (بزرگتر از 50 میکرون). برای این منظور، یک سری پره برای ایجاد گردابه و چرخاندن هوا در ورودی فیلتر قرار می گیرد که باعث چرخش هوا به سرعت می شود. در نتیجه ی نیروی گریز از مرکز به وجود آمده، ذرات سنگین تر مانند قطرات آب و یا ذرات سنگین، به دیواره فشرده می شوند و در محفظه پایین کاسه جمع می شوند که در اصطلاح به این محفظه، کاسه فیلتر به همراه شیر تخلیه گفته می شود.

 1. فیلترهای اولیه

فیلترهای اولیه، نوعی صافی شبیه به استوانه است و هوا از خارج استوانه به داخل آن جریان دارد و ذرات جامد و مقدار کمی از آب و یا روغن را در سطح خود نگه می دارد. اندازه منافذ فیلتر، اندازه ذراتی که می تواند فیلتر کند را مشخص می کند. بعضی از این فیلترها یک بار مصرف بوده و بعضی قابلیت تمیز شدن و استفاده مجدد را دارند. سایز این فیلترها، معمولا بین 25 تا 40 میکرون بوده و برای کاربردهای معمول مناسب می باشند.

3. میکرو فیلتر

میکرو فیلترها، کاربرد وسیعی دارند که ذرات باقیمانده روغن را به مقدار کمتر از 0.01 میلی گرم در هر متر مکعب می رساند. این مقدار برابر با کلاس 1 کیفیت هوای فشرده و به معنی عاری بودن نسبی هوا از روغن می باشد. همچنین ذرات گرد و غبار بزرگتر از 0.01µm  نیز فیلتر می شوند که مطابق با کلاس 1 پاکیزگی هوای فشرده است.

این فیلترهای از لایه های  و غشاهای مختلفی تشکیل شده اند. در میکروفیلترها، هوا از داخل آن به سمت خارج جریان پیدا می کند. این امر، باعث می شود ذرات آب و روغن به مرور زمان به سمت خارج فیلتر رفته و در محفظه جمع آوری، جمع شوند. علاوه بر آن، باعث افزایش عمر فیلتر نیز می شود.

4. فیلتر کربن فعال

در این نوع فیلتر، هیدروکربن ها به کربن های فعال می چسبند، به همین دلیل تمام فیلترهای کربن فعال، یک بار مصرف هستند و قابلیت استفاده مجدد را ندارند. مزه ها و بوها که به کمک میکرو فیلترها از سیستم جدا نمی شوند به راحتی با کمک فیلتر کربن فعال به دام می افتند. فیلتر کربن فعال همواره باید بعد از خشک کن و میکرو فیلتر قرار گیرد (تا عمر کاری طولانی تری داشته باشد). گاهی یک میکرو فیلتر در پایین دست فیلتر کربن فعال نیز نصب می شود که هوای فشرده ذرات بسیار ریز کربن با اندازه 1µ  را با خود از فیلتر خارج کند.

5. فیلتر رطوبت گیر بخار

بهترین روش برای جداسازی بخار موجود در هوای فشرده، استفاده از خشک کن می باشد. اگر امکان استفاده از خشک کن وجود نداشته باشد، بایستی از فیلترها برای جداسازی رطوبت استفاده کرد، پیشنهاد می شود که برای این منظور از فیلترهایی با سایز 1µ  و 0.01µ  استفاده شود.

6. محافظ کاسه

منطبق با استاندارد DIN ISO 4414 کاسه های غیر فلزی فیلترها و جدا کننده رطوبت، باید دارای ایمنی مقاوم به افنجار یا شکست باشند.

نکاتی درباره  فیلتر واحد مراقبت

سنگ فیلتر با گذشت زمان کثیف می شود و نیاز به تمیز کاری یا حتی تعویض پیدا می کند. در صورت عدم رعایت این موضوع عملکرد فیلتر مختل شده و باعث افت فشار سیستم می شود.

آبی که داخل کاسه فیلتر انباشته می شود را بایستی تخلیه کرد. در صورتی که امکان تخلیه به وسیله دستی وجود نداشته باشد، می توان از روش های تخلیه اتوماتیک استفاده کرد.

 • روغن زن واحد مراقبت پنوماتیک

از روغن زن ها برای تامین روغن مورد نیاز برای روغن کاری تجهیزات پنوماتیک و یا سایر تجهیزات استفاده می شود. تنها هنگامی بایستی از یک روغن زن استفاده کرد که احتیاج به آن حس شود. استفاده از روغن در هوای فشرده، می تواند باعث بهبود برخی از ویژگی ها مانند حرکت آرام و یا حرکت یکنواخت تجهیزات پنوماتیکی شود. اما استفاده از حجم زیاد آن باعث تجمع ذرات روغن و یا چسبنده شدن مسیر و تجهیزاتی مانند المان های تغییر موقعیت، فیلترها، صداگیرها و غیره شود. این موضوع درباره واحد مراقبت پنوماتیک  نیز صادق است.

زیاد شدن تعداد تجهیزات پنوماتیکی، دلیلی برای استفاده از روغن زن نیست. در بعضی از تجهیزات پنوماتیک، نبایستی از روغن زن استفاده شود و در بعضی از موقعیت ها، استفاده از روغن زن توصیه می شود، مانند سیلندرهای پنوماتیکی با سرعت خیلی بالا.

عملکرد روغن زن

روغن از مخزن، به سمت بالا کشیده می شود و به صورت قطره های ریز در هوا پخش می شود. پیچ تنظیم در قسمت بالای روغن زن، مقدار مورد نیاز از حجم روغن برای یک بازه زمانی مشخص را تنظیم می کند. همچنین یک محفظه شیشه ای در بالای قسمت روغن زن قرار گرفته، تا بتوان عملکرد آن را مشاهده کرد.

برای پر کردن مخزن روغن، فشار محبوس در آن باید تخلیه شود، برای این کار یک پیج تخلیه درقسمت بالای آن تعبیه شده که به صورت خودکار فشار محبوس را در هنگام باز شدن تخلیه کند.

فشار کاری درون مخزن روغن، روغن را در طول لوله به سمت بالا می کشد، روغن به سمت محفظه شیشه ای حرکت کرده و از یک فلوکنترل که وظیفه آن تنظیم میزان روغن عبوری می باشد، عبور می کند. سپس قطرات روغن تشکیل شده به سمت لوله ونتوری کشیده می شود و لوله ونتوری تنظیم می کند که روغن به صورت اسپری و قطرات بسیار ریز وارد هوا گردد.

هوای وارد شده به روغن زن، قبل از روغن زدن، وارد یک مقسم هوایی می شود، که باعث تشکیل یک پرده هوایی و تغییر دبی می شود. تداخل اثر نازل لوله ونتوری و مقاومت ایجاد شده به وسیله مقسم هوا، تضمین می کند که روغن در تمام دبی عبوری به طور یکنواخت پخش شده است.

نحوه نگهداری و مراقبت از روغن زن

 1. برای شستشو از تینر و الکل استفاده نشود.
 2. لوله روغن پاش پس از مدتی حالت اولیه خود را از دست می دهد و بایستی تعویض شود.
 3. بیش از مقدار مجاز روغن در روغن پاش ریخته نشود.
 4. تنظیم پیچ روغن پاش را با توجه به مصرف تنظیم نمود.
 5. ویسکوزیته بالای روغن موجب مکش ناقصی می شود وهوای فشرده مقدار چربی مناسبی را نخواهد داشت، درنتیجه باعث خرابی قطعات می شود.
 6. باید روغن انتخابی تمیز و بدون هر نوع کثیفی باشد، چراکه وجود آلودگی در روغن و وارد شدن آن به سیستم هوای فشرده، نقاط حساس در شیرآلات پس از زمان کوتاهی خراب می شوند.
 • خشک کن واحد مراقبت پنوماتیک

اتمسفر زمین، همواره دارای مقدار مشخصی از بخار آب می باشد. این رطوبت می تواند موجب خوردگی تجهیزات شود و همچنین روغن اولیه به دلیل رطوبت زیاد می تواند از داخل تجهیزات شسته شود.

برای کاهش میزان رطوبت و یا در اصطلاح خشک کردن هوا، علاوه بر میعان آب، روش های دیگری مانند دیفیوژن یا جذبی نیز وجود دارند.

 1. خشک کن های هوای غشایی

این خشک کن های غشایی به روش دیفیوژن کار می کنند و از غشاهایی موازی، با سوراخ های عرضی تشکیل شده است که هوا در طول این غشاها حرکت می کند. مواد سازنده این غشاها به گونه ای است که آب به راحتی از آن عبور می کند ولی هوا نمی تواند به راحتی از آن عبور کند.

با استفاده از هوای خشک تولید شده، مسیر هوای کوچکی در بیرون غشاها ایجاد می شود، اختلاف میزان رطوبت دو طرف غشا، باعث رخ دادن فیوژن و هدایت آب از داخل غشا به سمت بیرون آن می شود، در نتیجه رطوبت به همراه هوا، در محیط تخلیه می شود.

این خشک کن ها نیاز به نصب یک فیلتر سایز 0.01µ  در قسمت بالایی خود دارند. این نوع فیلترها دارای افت فشار و حجم اشغالی کمی می باشند و نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند.

2. خشک کن های جذبی

خشک کن ها جذبی از اصل چسبندگی یا مویینگی استفاده می کنند.

هوای فشرده از درون یکی از مخزن ها عبور کرده و در طول مسیر، آب موجود در هوا به وسیله نیروی مویینگی یا چسبندگی در مخزن خشک کن به جا می ماند. در این روش به دو مخزن نیاز است، یک مخزن در حال خشک کردن هوای فشرده و مخزن دیگر در حال خشک شدن می باشد. با گذشت زمان و یا پس از کاهش راندمان مخزن خشک کن، مسیر عبوری هوا تغییر کرده و جای دو مخزن نیز تغییر می کند.

این روش بسیار کارآمد و راحت می باشد، چراکه در طول زمان کمی، رطوبت به جا مانده در سطح ذرات خشک کن پدیدار می شود و مانند روش غشایی به نیروی خارجی نیاز ندارد، اما پس از مدت زمانی باید ذرات خشک کن را تعویض کرد. همچنین ظرفیت آن بسیار بیشتر از روش غشایی است.

کلاس تمیزی هوای فشرده

کلاس تمیزی هوای فشرده بر اساس استاندارد ISO 8573-1:2010مطابق با جدول زیر می باشد.

روغن آب ذرات جامد ISO 8573-1:2010
کل ذرات روغن

(مایع، آئروسل و بخار)

[mg/m3]

آب

[g/m3]

نقطه شبنم فشاری

[°C]

تمرکز جرم

[mg/m3]

بیشترین تعداد ذرات جامد در m3
1-5 μm 0.5-1 μm 0.1-0.5 μm
با توجه به نوع استفاده خاص مصرف کننده، نیازمندی های سخت گیرانه تر از کلاس 1 0
0.01 =-70 =10 =400 =20000 1
0.1 =-40 =100 =6000 =400000 2
1 =-20 =1000 =90000 3
5 =+3 =10000 4
=+7 =100000 5
=+10 =5 6
=0.5 5-10 7
0.5 – 5 8
5 – 10 9
10< 10< 10< x

مطالب زیر در مورد واحد مراقبت پنوماتیک بایستی رعایت شوند :

 1. ظرفیت هوای واحد مراقبت پنوماتیک m3 / h ، مشخص کننده اندازه واحد مراقبت پنوماتیک است. اگر ظرفیت هوای واحد مراقبت پنوماتیک بسیار بالا باشد ، افت فشار زیادی در آن رخ می دهد. مقادیر توصیه شده توسط سازنده بایستی رعایت شود.
 2. فشار کاری ممکن نیست از مقدار مشخص شده در واحد مراقبت پنوماتیک بیشتر شود.

نگهداری و تعمیرات واحد مراقبت پنوماتیک

روش های نگهداری و تعمیرات واحد مراقبت پنوماتیک باید از  اساس و قاعده منظمی پیروی کند .

 • فیلتر پنوماتیک

مقدار آب تقطیر شده باید به طور منظم بازرسی شود و  نباید از سطح نشان داده شده در کاسه مرئی آب تجاوز کند. اگر آب از سطح مورد نظر تجاوز کند باعث می شود که وارد خطوط هوایی شود. آب تقطیر شده اضافی می تواند با استفاده از شیر تخلیه تعبیه شده بر روی محافظ کاسه آب تخلیه شود . کارتریج فیلتر نیز بایستی بازرسی شود و اگر نیاز باشد تمیز شده و یا تعویض شود .

 • رگولاتور پنوماتیک

این قطعه نیازی به تعمیر ندارد به شرطی که قبل از آن فیلتر هوا نصب شود.

 • روغن زن پنوماتیک

اگر روغن زن در سیستم نصب شده باشد، بایستی شیشه روغن نما را بازرسی کرد تا اگر لازم است ، روغن به اندازه مشخص شده رسانده شود. فیلتر پلاستیکی و کاسه روغن زن پنوماتیک نباید به وسیله تری کلرو اتیلن تمیز شود و باید توجه کرد که برای روغن زنی از روغن های معدنی استفاده شود.

بهترین روش انتخاب واحد مراقبت پنوماتیک

برای انتخاب صحیح از واحد مراقبت توجه به این نکته اهمیت زیادی دارد که با توجه به نیاز هر بخش از صنعت می توان از واحد مراقبت کامل که شامل فیلتر، رگلاتور و روغن زن است، استفاده کرد و در موارد دیگر از قسمت های دیگری مانند فیلتر، روغن زن، رگلاتور و فیلتر رگلاتور به صورت مجزا استفاده کرد.

پس از اینکه مشخص شد به کدام بخش از واحد مراقبت نیاز داریم، بایستی سایز واحد مراقبت را تعیین کنیم که سایزها بر اساس اینچ طبقه بندی می شوند.

نکته ی قابل توجه در خصوص سایز اتصالات واحد مراقبت، این است که نباید تنها به سایز واحد مراقبت توجه کرد، بلکه دبی از عوامل موثر برای انتخاب واحد مراقبت می باشد. البته انتخاب اتصالات بزرگتر، مشکلی برای واحد مراقبت ایجاد نخواهد کرد و فقط باعث افزایش هزینه های خرید خواهد شد.

قیمت واحد مراقبت پنوماتیک

قیمت واحد مراقبت پنوماتیک به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آن در اینجا آمده است.

 1. کیفیت ساخت بدنه
 2. نوع فیلتر
 3. میکرون بندی سنگ یا المنت فیلتر
 4. مدل ظاهری و کیفیت ساخت اجزا

چرا واحد مراقبت پنوماتیک را از بهسام بخریم؟

 1. دارای گارانتی بی قید و شرط در بلند مدت
 2. دارا بودن نیروی متخصص برای نصب
 3. دارا بودن لوازم جانبی مورد نیاز
 4. قیمت متعادل و به صرفه به نسبت کیفیت
 5. پشتیبانی و راهنمایی استفاده از دستگاه
 6. راندمان نسبی بالای قطعات به نسبت رقبا
 7. استفاده از قطعات استاندارد و با کیفیت

در صورتی که قصد خرید واحد مراقبت پنوماتیک با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کالا را دارید با مراجعه به سایت بهسام پنوماتیک، محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری نمائید. همچنین برای اطلاعات بیشتر ، می توانید با کارشناسان فروش ما در شرکت بهسام تماس بگیرید.

تماس بگیرید