پایه شیرهای هیدرولیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. پایه شیرهای هیدرولیک

پایه شیرهای هیدرولیک

همیشه نیازمند ابزارهایی به منظور کنترل میزان فشار سیالات در مسیرهای مختلف و خط های تولید هستیم.

استفاده از پایه شیرهای هیدرولیک این امکان را فراهم می کند تا بتوان به راحتی در تمام طول مسیر عبوری یک سیال پرفشار بتوان به خوبی میزان آن را مشخص کرده و از آن به منظور هدایت صحیح و به اندازه استفاده نمود.

حتی استفاده از پایه شیرهای هیدرولیک می تواند به خوبی میزان دبی و فشار آب را نیز در یک فرایند تولیدی تعیین کنید.

در ادامه به بررسی انواع پایه شیرهای هیدرولیک شرکت بهسام خواهیم پرداخت که هرکدام ویژگی های بسیار زیادی را به همراه دارد.

پایه شیرهای هیدرولیک

چرا باید در یک مسیر شیلنگ هیدرولیک از پایه شیرهای هیدرولیک استفاده شود؟

در هنگام استفاده از سیالات در مسیرهای پرفشار همیشه، نیازمند کنترل خط جریانی خواهیم بود تا مشکلات چون عدم کنترل در این بخش بسیار مهم برطرف شود.

از این رو کنترل کردن میزان فشار و دبی موجود در سیال می تواند روش بسیار مناسبی به این منظور باشد تا بتوان به خوبی میزان خورجی آن را کنترل نمود.

تنوع و کاربرد پایه شیرهای هیدرولیک بسیار زیاد می باشد ومی توان گفت که انواع مختلف شیرهای جهت دار آن به منظور کنترل جهت حرکت سیال استفاده می شود.

گاهی امکان دارد که یک خط تولید نیازمند فشار و دبی یکسانی می باشد، اما به دلیل وجود چند خط، گاها مجبور به تغییر مسیر سیال می شود که می توان از این نوع پایه های شیر استفاده نمود.

انواع مختلف دستی، برقی، هیدرولیکی و… از این پایه که توسط شرکت بهسام تولید گردیده است می تواند با داشتن کیفیت بسیار مناسب به خوبی نیز استفاده شود و در زمان های مورد نیاز به منظور قرار گیری در خط تولید مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع مختلف پایه شیرهای هیدرولیک

 

  • شیر کنترل جهت

با استفاده از این شیرها که در ابعاد و اندازه های مختلف و از جنس فلز طراحی شده است، می توان جهت حرکت سیالات را تاحدود زیادی تغییر داد و به کمک واسطه های بین بخش توان کنترلی و بخش کنترل سیگنال به خوبی مسیر مورد نظر آن را به دلخواه تغییر داد.

  • شیرهای کنترل فشار

با استفاده از این نوع شیرها می توان با کاهش سطح مقطع شیلنگ های هیدرولیکی و ایجاد نیروی حاصل شده به خوبی میزان فشار یک سیال را در یک قسمت از مسیر عبوری و یا تمام آن کنترل کرد، این شیرها می توانند با جایگزینی مناسب و استفاده در خط تولید های مختلف به خوبی بر روی یک فلز غلبه کند.

شیرهای کنترل جریان

تاثیر جریان همیشه می تواند به خوبی سرعت حرکت سیال در یک مسیر عبوری را تاحدود زیادی کاهش و یا افزایش دهد، به کمک انواع پایه شیرهای هیدرولیک  می توان سرعت حرکت و مسیر عبوری یک سیال را به خوبی مشخص کرده و از آن به منظور کنترل و محافظت از خط تولید استفاده نمود.

این ابزار با استفاده از بخش تقسیم کننده به خوبی می تواند سرعت عبور یک سیال را درهم شکند و آن را براساس نیاز محل کاری خود تنظیم کند.

تماس بگیرید