پرس پنوماتیک PNA-L

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. پنوماتیک
  6. chevron_right
  7. پرس های پنوماتیک
  8. chevron_right
  9. پرس پنوماتیک PNA-L

پرس پنوماتیک PNA-L

پرس پنوماتیک PNA-L

پرس پنوماتیک PNA-L بهسام

پرس های رو میزی پنوماتیک با اهرم دستی

این نوع پرس مجهز به شیر تناسبی فشار با کنترل اهرم دستی می باشد که برای استفاده در کلیه صنایع سبک با راندمان بالا طراحی شده است.با تحریک اهرم شیر،فشار نسبی بوجود می آید که میزان فشار با نشانگری که مقابل اپراتور قرار دارد نشان داده می شود که این فشار باعث نیروی نسبی سیلندر شده و شفت را به پایین حرکت می دهد.هر چه اهرم شیر را فشار دهید فشار افزایش یافته و در نتیجه نیرو افزایش می یابد و به محض رها کردن اهرم شیر،شفت سیلندر با نیروی ثابت به سمت بالا حرکت می کند.

پرس پنوماتیک PNA-L
تماس بگیرید