شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای دستی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

شیر های ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص

(Five-way special two & three position hand lever valves )

از شیرهای اهرم دستی مخصوص می توان برای به کار انداختن سیلندرهای دو طرفه با قطر متوسط با تحریک دستی و فرمان برگشت شیر از راه دور توسط فرمان باد استفاده نمود.

07 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص
a2349113851 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی مخصوص
فهرست
تماس بگیرید