شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای دستی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی

شیرهای ۵ راهه دو و سه حالته تحریک (باد-باد)/(باد-فنر)

(Five-way two & three position (air-air) signal/(air-spring)signal valve)

از شیر های اهرم دستی می توان برای به کار انداختن سیلندرهای دو طرفه با قطر متوسط رفت و برگشت و همچنین همراه با امکان کنترل حرکتی کورس سیلندر در موضع وسط(بسته یا باز)استفاده نمود.

10 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی
a2346143451 - شیرهای 5 راهه دو و سه حالته تحریک اهرم دستی
فهرست
تماس بگیرید