شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای مکانیکی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر

(Three & five-way two position pal anger actuator valves)

از شیرهای تحریک زبانه ای برگشن فنر می توان برای به کار انداختن سیلندر یک طرفه و دو طرفه قلمی و همچنین به عنوان شیر فرمان مکانیکی استفاده نمود.

13 3 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر
a2356155455 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک زبانه ای برگشت فنر
فهرست
تماس بگیرید