شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای دستی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

شیرهای۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

(Three & five –way two position mush room push button/spring return valves)

از شیرهای دکمه ای قارچی می توان برای قطع و وصل مدار وتحریک سیلندر یک طرفه و دو طرفه قلمی استفاده نمود.

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی

09 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی
a2347105555 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای قارچی
فهرست
تماس بگیرید