شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای دستی
 10. chevron_right
 11. شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت

شیر های ۳و ۵ راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنر برگشت

از شیر دکمه ای فنر برگشت می توان برای به کار انداختن سیلندر یک طرفه و دو طرفه قلمی و همچنین به عنوان شیر فرمان استفاده نمود.

05 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت
a2352104050 - شیرهای 3 و 5 راهه دو حالته تحریک دکمه ای فنربرگشت
فهرست
تماس بگیرید