شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. محصولات
 4. chevron_right
 5. پنوماتیک
 6. chevron_right
 7. شیر آلات (شیرهای فرمان)
 8. chevron_right
 9. شیرهای سیگنال باد
 10. chevron_right
 11. شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

شیرهای فرمان باد-برگشت فنر

شیرهای ۳ و ۵ راهه دو حالته تحریک (فرمان باد/برگشت فنر)

Three & Five-way two position (air signal/ spring return) actuator valves 

16 - شیرهای فرمان باد-برگشت فنر
a2358151705 - شیرهای فرمان باد-برگشت فنر
فهرست
تماس بگیرید